X edycja Akademii Terapii Transpersonalnej, Warszawa

Akademia Terapii Transpersonalnej

prowadzą:
Jarosław Gibas i Agnieszka Janowska

miejsce:
Centrum Biznesowo – Konferencyjne „Ogrodowa 58”
ul. Ogrodowa 58
Warszawa
sala „Londyn”

godz.
10.00-17.00

Akademia Terapii Transpersonalnej to jedyny w Polsce program szkoleniowy, uczący od podstaw narzędzi i technik terapii transpersonalnej. Szkolenie adresowane jest do osób chcących w skuteczny sposób pracować z klientami indywidualnymi, sportowcami, przedsiębiorcami, a także do tych, którzy poszukują narzędzi do efektywnej pracy z samym sobą. Szkolenie odbywa się w komfortowej, kameralnej grupie, a wszystkie zajęcia składają się z części wykładowej – teoretycznej oraz z zajęć praktycznych w rotujących zespołach 3-osobowych (klient – terapeuta – supervisor).

Po zakończeniu całego kursu uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia Akademii Terapii Transpersonalnej. Upoważnia ono do stosowania w pracy metod i narzędzi modelu transpersonalnego, nie daje jednak podstaw do samodzielnego powadzenia terapii transpersonalnej. Aby uzyskać certyfikat terapeuty transpersonalnego należy ukończyć proces certyfikacji. 

Model transpersonalny zakłada, że dokonanie zmiany czy rozwiązanie dręczących nas problemów nie wymaga wieloletniej psychoterapii. Każdy z nas posiada zasoby i możliwości, które pozwalają na samodzielną pracę nad sobą i poradzenie sobie z trudnościami w sposób efektywny i trwały.

W terapii transpersonalnej korzystamy z założenia, że na to, kim jesteśmy składa się nie jedna, a wiele osobowości (zwanych subosobowościami) – konstruktów, które tworzą się w naszej psychice w wyniku różnego rodzaju doświadczeń. Dlatego właśnie zachowujemy się różnie w różnych życiowych sytuacjach i relacjach społecznych. Również dlatego czasami zdarza nam się „stracić kontrolę” czy też skomentować własne zachowanie słowami: „nie wiem dlaczego tak się zachowałem”, „to było silniejsze ode mnie”.

W procesie transpersonalnym wykorzystujemy własną wyobraźnię oraz perspektywę ponadosobową (trans-poza, persona – osoba [łac.]) – dzięki temu możemy spojrzeć na siebie tak, jak widzimy inne osoby – bez identyfikacji z ego. Kiedy obserwujemy działania innych osób, dostrzegamy nie tylko ich problemy, ale często także rozwiązania, które dla samych zainteresowanych nie są już tak oczywiste. Nam samym również znacznie trudniej zobaczyć rozwiązania własnych problemów, które dla osób trzecich są jasne. Ta trudność wynika z identyfikacji z ego – gdy ta znika, rozwiązanie naszych problemów staje się łatwe i zaskakująco szybkie.

 

PLAN ZAJĘĆ:

 1. oś czasu – 08.10.2022
 2. oś relacji – 05.11.2022
 3. oś ról – 03.12.2022
 4. warsztat praktyczny – 14.01.2023
 5. oś motywacji – 11.02.2023
 6. oś świadomości – 11.03.2023
 7. oś archetypu – 15.04.2023
 8. warsztat praktyczny – 13.05.2023
 9. oś transpersonalna – 03.06.2023

Uczestniczy otrzymują:

 • notatniki, długopisy
 • materiały szkoleniowe (ebook „Model transpersonalny” Jarosława Gibasa)
 • świadectwa uczestnictwa
 • bufet kawowy

Lunch we własnym zakresie.

INFORMACJE I ZAPISY:

Agnieszka Janowska
info@upraszczanie.pl

Poniżej foto relacja z X edycji Akademii Terapii Transpersonalnej

 

Opinie uczestników X edycji Akademii Terapii Transpersonalnej