Nie komplikuj. Upraszczaj.

FUNDACJA UPRASZCZANIE powstała w kwietniu 2023 roku.

Jej główne cele to:

  • promocja holistycznego i harmonijnego rozwoju człowieka,
  • edukacja i oświata w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego oraz sportu,
  • rozwój kultury i animacji środowiska lokalnego.

Główne projekty: