Partner projektu:

Akademia Terapii Transpersonalnej to jedyny w Polsce program szkoleniowy, uczący od podstaw narzędzi i technik transpersonalnych. Szkolenie adresowane jest do osób chcących w skuteczny sposób pracować z klientami indywidualnymi, sportowcami, przedsiębiorcami, a także do tych, którzy poszukują narzędzi do efektywnej pracy z samym sobą.

Szkolenie odbywa się w komfortowej, kameralnej grupie. Jest ono odpowiedzią na problem jakim jest częsta bezsilność lub brak odpowiednich narzędzi do pracy z drugim człowiekiem oraz długi czas trwania klasycznej psychoterapii, który zgłaszają nam odbiorcy naszych szkoleń. Akademia Terapii Transpersonalnej jest szkoleniem kompletnym i wystarczającym do skutecznej pomocy sobie, najbliższym i swoim klientom.

Pełny kurs terapii transpersonalnej obejmuje 7 całodniowych szkoleń oraz 2 dni zajęć praktycznych. Każdy z dni szkoleniowych zawiera część teoretyczną w formie wykładu, jak i część praktyczną pod postacią ćwiczeń w rotujących zespołach 3-osobowych (klient – terapeuta – supervisor). Dodatkowym elementem szkolenia jest indywidualna sesja demonstracyjna zakończona omówieniem wykorzystanych narzędzi i technik oraz feedbackiem grupy.

Program kursu

Etap I

 1. Wprowadzenia do modelu transpersonalnego oraz praca na osi czas
 2. Oś relacji
 3. Oś ról
 4. warsztat praktyczny

Etap II

 1. Oś motywacji
 2. Oś świadomości
 3. Oś archetypu
 4. warsztat praktyczny
 5. Oś transpersonalnej

UWAGA! Kurs stanowi spójną całość, dlatego ważna jest kolejność szkoleń. Każde z nich jest kontynuacją i rozwinięciem metody transpersonalnej. Nie ma zatem możliwości dowolnego wybierania szkoleń, w jakich bierze się udział.

PROWADZĄCY:

Jarosław Gibas
socjolog, dawniej dziennikarz i publicysta – obecnie nauczyciel. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej i duchowej, psychosocjologii zmiany oraz modelu transpersonalnego. Uczy warsztatowych technik mindfulness oraz medytacji świeckiej. Jest autorem wielu książek z zakresu inteligencji emocjonalnej i duchowej, rozwoju osobistego, terapii transpersonalnej oraz psychologii zmiany.

Agnieszka Janowska
terapeutka w modelu transpersonalnym, naturopatka, superwizorka specjalistów transpersonalnych. W swojej praktyce terapeutycznej sięga również do medytacji i kinezjologii, co pozwala na przepracowanie różnego rodzaju stresów i blokad z poziomu ciała, umysłu i energii. Wyznaje zasadę, że jedyną drogą jest życie w zgodzie własnymi wartościami. Wtedy wszystko jest prostsze. Prowadzi terapię transpersonalną w Warszawie.

W poniższym filmie poznasz krótką charakterystykę każdej z osi modelu transpersonalnego

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wygląda sesja w terapii transpersonalnej, obejrzyj video

Uzupełnieniem kursu jest podręcznik warsztatowy, który otrzymuje każdy uczestnik Akademii, „MODEL TRANSPERSONALNY”autorstwa Jarosław Gibasa

Po każdym szkoleniu wydawane są świadectwa uczestnictwa.

Po zaliczeniu całego programu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii Terapii Transpersonalnej, nie jest jednak ono równoznaczne z uzyskaniem uprawnień certyfikowanego terapeuty transpersonalnego.

X edycja Akademii Terapii Transpersonalnej odbywa się w Warszawie od października 2022 do czerwca 2023. Więcej szczegółów: X ATT

PROCES CERTYFIKACJI TERAPEUTY TRANSPERSONALNEGO:

Aby uzyskać uprawnienia terapeuty transpersonalnego, konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 1. Decyzja superiwizorów o dopuszczeniu do certyfikacji.
 2. Ukończenie Akademii Terapii Transpersonalnej.
 3. W ciągu roku od zakończenia kursu, przeprowadzenie w modelu transpersonalnym co najmniej 50 sesji w modelu transpersonalnym (około 1 sesji tygodniowo), z czego 80% sesji powinno być sesjami odpłatnymi.
 4. W ciągu roku od zakończenia kursu, raz na pół roku, osoba ubiegająca się o certyfikat zobowiązana jest przesłać zarejestrowaną sesję audio (anonimową) do superwizora w celu otrzymania informacji zwrotnej na temat przebiegu sesji.
 5. W ciągu roku od zakończenia kursu, raz na kwartał, osoba ubiegająca się o certyfikat zobowiązana jest do sesji superwizyjnej, mającej na celu na analizę zdolności, rozwoju oraz pracy z klientem.
 6. Uzyskanie pozytywnej, pisemnej opinii od superwizora.

Po spełnieniu w/w warunków uczestnik otrzymuje certyfikat TERAPEUTY TRANSPERSONALNEGO, który potwierdza jego umiejętności i kompetencje oraz pozwala na stosowanie modelu w terapii.

Indywidualne sesje superwizyjne oraz ocena nagranych sesji terapeutycznych są odpłatne.

Superwizje prowadzi Agnieszka Janowska.

Osoby, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji, znajdą się również w wykazie terapeutów transpersonalnych na naszej stronie:

LISTA CERTYFIKOWANYCH TERAPEUTÓW TRANSPERSONALNYCH