Upraszczanie · Nawet pralka potrzebuje czasem przerwy